Wednesday, 14 November 2012

KOLEKSI: Ilustrasi & Gambar Kota Melaka

Lakaran oleh Francis Valentijn (1726) menunjukkan kapal-kapal pelayaran Belanda  yang berlabuh di pesisiran perlabuhan Melaka. 

 Lukisan oleh Barthelemy Lauvergne (1830) seorang pelukis daripada Perancis yang berlabuh di Melaka dengan Kapal La Favourite.


Gambaran suasana oleh Augustine Earle (1828) yang melawat ke Melaka.

 Gambaran dari atas St.Paul Hill, lukisan pada tahun 1870.

 Peta Melaka ini juga telah tercetak dalam Peta 'A 17th Centuary Italian Map'

 Lukisan Kota Melaka sebelum penjajahan Portugis.

 Pasca penjajahan Portugis, Adakah ini pintu Kota A Famosa ?

  
 Gambaran persisiran perlabuhan Melaka pasca penjajahan Portugis.

 
 Pelan Kota Melaka


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...